Впровадження інтелектуальних систем управління на підприємстві та в організацію виробничого процесу є необхідною умовою виживання в умовах сучасної економіки.

Для належного ефективного управління виробничими процесами керівники підприємств повинні усунути перешкоди на шляху цифровізації та впровадження інноваційних технологій.

Аналізуючи статистичні дані опитування провідних спеціалістів сфери інформаційних технологій можна зробити висновок, що навіть в умовах стрімкого впровадження штучного інтелекту в системи управління різними процесами, залишається багато фахівців, які не підтримують повсюдне використання цієї інтелектуальної системи, оскільки вони бачать в ній більше ризиків, аніж можливостей. Інші ж ставлять під сумнів захист даних свого підприємства.

Також звичайні працівники занепокоєні тим, що впровадження штучного інтелекту може призвести до глобальних проблем із працевлаштуванням і його використання на підприємствах потрібно обмежити лише певними, шкідливими і небезпечними для здоров’я людини, посадами.

Але давайте розглянемо, що ж таке насправді штучний інтелект, і як він покращує роботу підприємств…

Як працює штучний інтелект?

Ми визначаємо штучний інтелект (ШІ), як застосування передових методів аналізу та логіки, включаючи машинне навчання (MН), для інтерпретації подій, підтримки та автоматизації рішень та виконання дій. Це визначення узгоджується з поточним і новим станом технологій і можливостей ШІ, і воно визнає, що ШІ зараз зазвичай робить імовірнісний аналіз (поєднання ймовірності та логіки).

Інші організації та окремі особи можуть використовувати інші визначення. Не існує єдиного загальноприйнятого дескриптора для штучного інтелекту, оскільки є широкий спектр засобів, за допомогою яких ШІ може підтримувати, розширювати й автоматизувати діяльність людини, а також навчатися й діяти незалежно.

Зауважте, що постачальники технологій штучного інтелекту також, ймовірно, мають власні визначення цього терміну.

Які переваги штучного інтелекту в бізнесі?

Використання штучного інтелекту для вирішення широкого кола бізнес-проблем може принести значну віддачу від інвестицій, однак для більшості організацій виникає питання, як використовувати штучний інтелект для створення або прискорення зростання бізнесу.

Варіанти використання в основному поділяються на три категорії: автоматизація та оптимізація, створення інсайтів та створення людської взаємодії (наприклад, чат-боти та віртуальні помічники).

Поєднання штучного інтелекту (ШІ) з аналітикою даних допомагає отримати глибинні інсайти, необхідні для цифрової трансформації.

Використання ШІ вже дозволяє переосмислити бізнес-моделі, а отримані дані можуть стати в пригоді для пошуку цікавих інсайтів про діяльність організацій.

Багато процесів, які раніше вимагали ручного втручання, тепер автоматизовані завдяки аналізу великих даних. Таким чином організації можуть зосередитися на завданнях, які справді вимагають людської експертизи.

Крім того, цифрова трансформація полегшує збереження клієнтських даних. За допомогою штучного інтелекту можна легко отримати інформацію про споживачів чи продукти. У таких сферах як банківська справа, охорона здоров’я, сфера автоматизації тощо. ШІ покращує операційну діяльність. Користь полягає не тільки у масштабуванні процесів, але й у вдосконаленні продуктів та послуг.

Приклади застосування штучного інтелекту

Повний вплив і переваги ШІ ще не реалізовані. Інновації штучного інтелекту є одним із багатьох факторів, які руйнують існуючі ринки та сприяють, наприклад, новим цифровим бізнес-ініціативам. Але вже зараз ШІ застосовується в різних галузях, організаціях і функціях різними способами:

Машинне навчання як основа для людського спілкування. MН керує поширеними додатками ШІ, такими як чат-боти, автономні транспортні засоби та розумні роботи.

Технології глибокого навчання надають біометричні рішення з використанням розпізнавання обличчя, голосу та нейронних мереж, які гіперперсоналізують вміст на основі аналізу даних і розпізнавання образів у величезних наборах даних.

ШІ в управлінні ланцюгом поставок: варіанти використання включають прогнозне обслуговування, управління ризиками, закупівлю, виконання замовлень, планування ланцюга поставок та управління просуванням. ШІ також може бути корисним для автоматизації прийняття рішень, оскільки він на порядки більш послідовний і швидший, ніж люди, під час виконання конкретних завдань.

ШІ в продажах: визначайте нових потенційних клієнтів і можливості на основі схожих існуючих клієнтів, розвивайте перспективи, налагоджуючи відносини за допомогою інтелектуального відстеження активності та обміну повідомленнями.

ШІ в маркетингу може допомогти з персоналізацією в режимі реального часу, а також організацією кампанії, щоб розширити, впорядкувати й автоматизувати маркетингові процеси та завдання. Найпереконливішою пропозицією цінності є здатність штучного інтелекту виявляти нові потреби клієнтів і прискорювати здатність маркетологів розгортати їх.

ШІ в обслуговуванні клієнтів може передбачити, що клієнти будуть просити, і проактивно відхиляти вхідні запити. Віртуальні помічники клієнтів (VCA) з розпізнаванням мовлення, аналізом настроїв, автоматизованим/розширеним забезпеченням якості та іншими технологіями надають клієнтам цілодобові варіанти самообслуговування та підтримки в різних каналах.

ШІ в людських ресурсах: використання включають рекрутинг (відповідність пропозиції та попиту талантів або прогнозування успіху найму) і навички (використання НЛП для встановлення послідовних навичок і онтологій роботи для пошуку та пошуку наступного покоління). HR також використовує рекомендаційні механізми для навчання змісту, наставників, кар’єрних шляхів та адаптивного навчання.

ШІ в фінансах: найкращими кандидатами для швидкого використання штучного інтелекту є динамічні процеси, які вимагають оцінки та включають неструктуровані, нестабільні та високошвидкісні дані. Приклади включають дотримання нових стандартів бухгалтерського обліку, перегляд звітів про витрати та обробку рахунків-фактур постачальників.

ШІ в управлінні джерелами, закупівлями та постачальниками. Базові технології MН впроваджуються для класифікації витрат та аналітики контрактів, але з’являються більш складні варіанти використання в таких сферах, як управління ризиками, підбір кандидатів (в рамках управління непередбаченою робочою силою), автоматизація пошуку джерел, допомога у віртуальних закупівлях.

Яке майбутнє штучного інтелекту та технологій ШІ?

Отримана штучним інтелектом інформація не потребує подальшої обробки, вона формується у вигляді регулярних або спеціальних звітів управлінського характеру, що містять дані про минуле становище підприємства, його поточне становище та ймовірне майбутнє підприємства.

Швидкий рівень розвитку зовнішнього середовища спричиняє необхідності швидкого прийняття оптимальних, ефективних рішень, які людина не може виконати за необхідний короткий проміжок часу.

Впровадження штучного інтелекту забезпечує конкурентоспроможність підприємства в умовах сучасного розвитку комп’ютерних технологій, яке безпосередньо пов’язане з потребами людей.

Більшість людей навіть не замислюються над тим, яку важливу роль в їх повсякденному житті відіграє штучний інтелект. Вони розглядають його як далеке майбутнє, але насправді вже в наш час у розвинених країнах світу проводиться широке впровадження для організації виробничого процесу.

В наш час рівень автоматизації систем управління підприємствами України знаходиться не на найкращому рівні. Україна стоїть на шляху вступу до Європейського Союзу, тому однією зі своїх основних цілей повинна мати нарощування великої кількості підприємств із різними технологічними процесами для підвищення рівня економіки країни. Відкриття нових організацій повинно супроводжуватися використанням інноваційних технологій та методів управляння виробничими процесами. Україна повинна досягти рівня автоматизації, комп’ютеризації підприємств подібно до провідних існуючих організацій розвинених країн світу.

Автор: Валентин Семенюк